Monthly Archives: november 2016

finnevenner.no – fra ide til lansering

finnevenner.no – beskrivelse av ideen. (En fiktiv nettside basert på en ide av Bente Haldorsen) finnevenner.no er stedet for dem som av ulike grunner ønsker å bli kjent med nye mennesker. På finnevenner.no kan man søke etter personer man kan dra sammen med på et konkret arrangement eller for å knytte langsiktige vennskapsbånd.              … Read more »

Hvordan jobbe med markedsføring på nett?

Det kan tilsynelatende være mange ting man kan og bør jobbe med på nett, men ikke alle tiltak trenger å være av like høy prioritet for en bedrift. Dette avhenger blant annet av variabler som hvilken bransje man opererer i og om man driver salg eller ikke på nett. En kommersiell bedrift som driver med netthandel, vil nok ha andre… Read more »

Facebooks forretningsmodell

      Ingen kommentarer til Facebooks forretningsmodell

Det føles litt skummelt ut å skulle beskrive forretningsmodellen til selveste Facebook, men jeg har fått i oppgave å gjøre et forsøk. Det finnes ulike tilnærminger til hva en forretningsmodell er og hva den består i. Facebooks forretningsmodell kan beskrives ut i fra alliansemodellen, et nettverk av aktører som samarbeider uten at de er underlagt en sterk hierarkisk kontroll. Allianse… Read more »