Hvordan jobbe med markedsføring på nett?

Det kan tilsynelatende være mange ting man kan og bør jobbe med på nett, men ikke alle tiltak trenger å være av like høy prioritet for en bedrift.

Dette avhenger blant annet av variabler som hvilken bransje man opererer i og om man driver salg eller ikke på nett. En kommersiell bedrift som driver med netthandel, vil nok ha andre prioriteringer enn en mindre kommersiell bedrift som har ett nettsted hvor informasjon er det viktigste formålet. Hvilke målgrupper man henvender seg til, kan også ha betydning for hva man gjør. Det kan tenkes at de sosiale mekanismene er viktigere hos en bedrift som henvender seg til yngre målgrupper enn eldre. Selv om målsettingene bør være de samme for ulike bedrifter, vil tiltakene for å nå de være forskjellige.

Et verktøy som er til god hjelp når man skal vurdere hvilke oppgaver som er viktige å gjennomføre, er Størmer og Lunds WebMarketingMatrix. Matrisen er et rammeverktøy som gjør det enklere å få oversikt over alle de aktivitetene man bør kunne litt om for å lykkes på nett, og tar utgangspunkt i tre hovedaktiviteter; få flere besøk, få flere kunder og øke verdien av hver kunde.

webmarketingmatrix

Vurdering av tiltak

Som et utgangspunkt bør man se på alle tiltakene i hver aktivitetskategori, men før man begynner å jobbe med dem, er det fornuftig å gjøre en vurdering av hver enkelt. Modellen fra blant annet IBM, strukturerer tiltak etter hvorvidt de er enkle å gjennomføre og hvor stor verdi de har for bedriften.

I modellen savner jeg imidlertid en tredje dimensjon, nemlig verdi for kunden. Verdien et tiltak har for kunde vs. bedriften, kan være noe ulik. For eksempel har det større verdi for kunden at vi driver med produktutvikling enn for bedriften selv. Det kan ha større verdi for kunden å drive med e-postmarkedsføring enn for bedriften selv, så lenge denne er relevant. Det handler i grunn om å se tiltakene i større grad i fra et kundeperspektiv enn fra et bedriftsperspektiv, noe jeg prøver å belyse ved å sette opp to forskjellige matriser. Jeg kommer tilbake med praktiske eksempler.

Webanalyse – Case Sit Kafe

For å gjøre webanalysen og vurderingene av tiltak enklere og mer reell, tar jeg utgangspunkt i en av enhetene i bedriften hvor jeg jobber, nemlig Sit Kafe.

Sit Kafe har flere spisesteder spredt rundt omkring på ulike campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Stedene har litt ulikt tilbud, men studentene kjenner til utvalget på egne campus, og dessuten finner de menyene på nettsiden, sit.no/kafe.

Sit Kafe har et vekstpotensiale både med tanke på å få flere kunder, men også at flere bruker de mer. Sit Kafe driver ikke salg eller bestilling via sine nettsider, men sidene fungerer som et oppslagsverk både med hensyn til åpningstider og menyer.

Sit.no har i gjennomsnitt 35 000 besøk per uke (ut fra siste mnd). Av disse har sit.no/kafe 14,7 % av besøkene, de aller fleste går direkte til menysidene for å sjekke dagens middag. Det betyr at de som besøker nettsidene til kafe, i stor grad allerede kjenner til tilbudet vårt. Men hva med de som ikke besøker sidene, er det fordi de ikke kjenner til tilbudet, eller fordi de ikke finner det godt nok? Det bør vi kunne avdekke på sikt.

Et grunnleggende tiltak som kanskje må gjøres i første omgang, er forbedring av innhold på sidene.

Sett fra et mer teknisk ståsted, har vi allerede jobbet en god del med titler, metabeskrivelser og menyer. Men det kan gjøres flere grep mht til godt innhold. Det må i større grad være relevant for studentene. Vi bør få fram gode tilbud og en enda bedre framstilling av produktutvalgene på de ulike campus. Vi bør dessuten være opplysende med hensyn til hva et godt kosthold innebærer for prestasjonene på universitetet, og kanskje burde vi gitt studentene en oppskriftsbank, slik at de kan lage sunn og billig mat hjemme. Dette som et ledd i vår merkevarebygging som en velferdsorganisasjon for studenter.

I tillegg må vi bruke de sosiale mekanismene. Vi har en Facebook-side hvor vi poster innhold fra de ulike enhetene. Her har vi mer å gå på mht Sit Kafes tilbud. Vi kan si mer om hvordan maten lages, i tillegg til tilbudene og utvalget vårt, samtidig som vi gir dem gode råd om hva som er bra å spise. Innholdet kan tilpasses og deles i ulike sosiale kanaler, og knytte postene inn til våre nettsider. Annonsering på Facebook vil nok gi økt trafikk, da vi når ut til en større gruppe studenter enn de som allerede følger oss.

La oss se på de ulike tiltakene knyttet til matrisen.

Målsetting 1: få flere besøk

  • Få flere besøk til nettstedet
  • Finne ut hvor mye man betaler per besøk

prioritering-bedrift-flerebesokprioritering-kunde-flerebesok

 

 

 

 

 


Vurdering av tiltak knyttet til å få flere besøk:

Aktivitet Tiltak Prioritering / tid Analyse Evaluering
Få flere besøk på nettsiden Produktutvikling Høyeste prioritet, og viktigere for kunde enn for bedriften. Spørreundersøkelser ift utvalget vårt
E-postmarkedsføring God kanal for å kommunisere våre tilbud, men vi må jobbe med å opparbeide en solid kontaktliste Analysere klikk på innhold, åpningsrater, avmeldinger Se hvilket innhold som interesserer og justere etter det
SEM – innholdsmarkedsføring SEM, Google Adwords-kampanjer mot nye og kommende studenter. Innholdsmarkedsføring både mot nye og eksisterende studenter. Google analytics for å sette opp gode kampanjer Google analytics for å evaluere resultater
SEO SEO bør prioriteres, særlig med tanke på nye og kommende studenter som ikke kjenner til tilbudet vårt fra før. Google analytics – sette opp målinger Google analytics for å evaluere resultater
PR, lenkebygging, blogging Ikke så høy prioritet. Vi må i større grad forbedre innhold på sidene våre
Bannerannonsering Ikke særlig relevant for oss, annonsering i studentmedier kan vurderes, men vi må nå studentene når de er på campus.
Katalogmarkedsføring Ikke særlig relevant for oss.
Affiliatemarkedsføring Ikke særlig relevant for oss.
Spill, videomarkedsføring Kan vurderes. Videomarkedsføring kan implementeres på våre nettsider eller i sosiale medier. Synliggjøre produkter og produksjon. Men det er ressurskrevende og ikke prioritet per i dag.

Målsetting 2: få flere kunder:

  • Øke konverteringsraten
  • Øke kanalomsetningen

prioritering-bedrift-flere-konverteringer prioritering-kunde-flere-konverteringer

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Tiltak Prioritering / tid Analyse Evaluering
Få flere kunder

 

CTA Dette er et enkelt tiltak vi kan ha god nytte av særlig mht til kampanjer Google Analytics

Salgsstatistikk på kampanjer

Har tiltakene ført til økt salg?
Raske brukertester Raske brukertester krever ikke så mye og kan gi gode svar mht til produktutvikling og utvikling av nettstedet Ulike verktøy for brukertesting
Produktutvikling Dette punktet bør alltid ha en viss grad av prioritet Salgsstatistikk

Traffikk på nettsiden / GA

Evaluering av salgsstatistikk
Forbedre innholdet og designet Forbedret innhold og brukervennlighet går hånd i hånd. Vi bør ha fokus på dette over tid. Forbedret innhold vil likevel være prioritet foran brukervennlighet pt. Google Analytics, KTI-undersøkelser, enkle brukertester

 

Evaluering av traffikk på nettsiden / GA, og salgsstatistikk
Video på nettstedet Denne kan vurderes sammen med utvikling av innhold. Kan være aktuell hvis vi klarer å lage en forenklet versjon av videoopptak som kan oppdateres jevnlig Google Analytics, salgsstatistikk Evaluering av trafikk /GA og salgsstatistikk
Forbedre brukervennligheten Fokus, men ikke prioritet akkurat nå
Ekspertvurderinger Vi kan se denne i sammenheng med forbedring av brukervennligheten, men ikke førstepri da vi ikke har noe salg på våre nettsider pt.
Hjelp FAQ Ikke prioritet akkurat nå, vi må fokusere på at innholdet er lett å finne
E-postpåminnelser Denne kan vurderes i kampanjesammenhenger, hvor vi sender ut epost om tilbud. Analyseverktøy i epostverktøy
Trygghetstiltak I og med at det ikke foregår noen transaksjoner via vår nettside, eller sensitiv info utgis, er ikke dette noe prioritert tiltak nå.


Målsetting 3: Øke verdien av hver kunde

  • Øke omsetningen per transaksjon
  • Øke antall transaksjoner per kunde
  • Redusere kostnader per kunde
  • Øke Customer Lifetime Value

prioritering-oke-verdien-av-hver-kunde-bedrift2 prioritering-oke-verdien-av-hver-kunde-kunde2

tabell

 

 

 

 

Aktivitet Tiltak Prioritering / tid Analyse Evaluering
Øke verdien av hver kunde Bruke kundedata I den grad vi klarer å innhente og bruke kundedata vil dette være til fordel for både oss og studentene Analyse av kundedata fra system, salgstatistikk, besøk, kunder, osv. Kontinuerlig evaluering av utvikling både mht salg, besøk, gjennomsnittsalg, osv.
Tilleggsprodukter Ulike tilleggsprodukter til ulike kundegrupper. Ta hensyn til hvor travelt de har det, om de bruker lite eller mye penger i kafeene. Synliggjøring på nettsidene under utvalg. Analyse av salgsstatistikk.

Analyse av traffikk på nettsidene: Google Analytics

Kontinuerlig evaluering av salgsstatistikk og statistikk på GA.
Omdanne data til kunnskap Dette bør være høyt prioritert for bedriften, til tross for at det kan være komplekst. Tilpasse innhold på nettsidene for å svare til studentens behov. Analyse av nettrafikk og salg.

 

Snakke med studentene for å kvalitetssikre kunnskapen.

Kontinuerlig evaluering av salgsstatistikk og statistikk på GA.
Utnytte teknologi Tiltaket kan både være enkelt og komplekst og variere i verdi for bedrift og kunde. En positiv utvikling for noen av våre kunder ville vært å kunne bestille produkter på nett og hente de på en pick up point. En annen positiv utvikling ville vært å kunne slippe kø i kassa, men scannet og betalt varene selv. Utvikling i salg og statistikk på GA. Evaluering av salg, både i butikk / spisested og på nett.
Automatiske e-postbekreftelser Det kommer litt an på hva vi ønsker. Vi kan følge opp påmeldinger til nyhetsbrev med en takk og her kan du lese om våre tilbud. Klikk – og åpningsrater i verktøy for nyhetsbrev. Evaluering av klikk- og åpningsrater.
Få kunden til å gi fra seg data Vi kunne fått våre kunder til å gi fra seg data for eksempel via innmelding på nyhetsbrev: preferanser, osv, evt på min side i nettløsningen. Det kunne vært av stor verdi for oss. Analysere clustre av behov for å tilpasse kommunikasjon og markedsføring.

Snakke med studentene.

Evaluere utviklingen.

 

Forbedre prosesser Forbedring av prosesser bør være en kontinuerlig prosess. Men i forhold til nettsidene, bør vi se på hvor enkelt det er å finne tilgjengelig og relevant informasjon Google Analytics
Gjøre kunden til en selger Det vil ikke være prioritet å gå inn for dette nå, men et langsiktig arbeid for å tilpasse oss kundene og deres behov, vil bidra i den retningen.
Nye og innovative produkter I lys av studentenes økonomiske situasjon, er ikke nye og innovative produkter innen mat det viktigste, men det å kunne tilby sunn og god mat til en real pris.

I Sit Kafes tilfelle blir det særlig viktig å gjøre tilbudet vårt kjent blant nye studenter. Dette arbeidet må legges til tiden før studiestart og et par måneder i etterkant. Videre må vi jobbe for at studentene finner tilbudet vårt attraktivt og ønsker å bruke oss mer. Her vil vi ha særlig fokus på godt og oppdatert innhold på nettsidene, produktutvikling ute i kafeene og kampanjer for å dra studentene inn. Dette blir en jobb vi må ha fokus på resten av studieåret.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *