finnevenner.no – fra ide til lansering

finnevenner.no – beskrivelse av ideen.
(En fiktiv nettside basert på en ide av Bente Haldorsen)

finnevenner.no er stedet for dem som av ulike grunner ønsker å bli kjent med nye mennesker. På finnevenner.no kan man søke etter personer man kan dra sammen med på et konkret arrangement eller for å knytte langsiktige vennskapsbånd.

vennegjeng2

 

 

 

 

 

 

 

Konkurransesituasjonen til finnevenner.no

Markedet for å møte andre mennesker på nettet er langt fra nyetablert. Likevel kan man si at det finnes gode muligheter for både å etablere seg og å posisjonere seg, litt avhengig av hvilke behov man ønsker å tilfredsstille med tjenesten. Datingmarkedet, hvor kundene har som mål å møte andre for mer enn bare vennskap, er i en vekst- og kanskje allerede en gryende modningsfase. Det kan man se på de forskjellige differensieringsstrategiene de ulike aktørene utøver.  Når det gjelder ideen rundt det å finne venner på nettet, enten til konkrete arrangement eller til å skape langvarige vennskapsbånd, ser vi ikke samme etablering i markedet på dette tidspunktet.

Her ser vi tre aktører som driver med noe av det samme; aktivitetsvenner.no, venneforum.no og venneportalen.no.

 • Aktivitetsvenner.no er en portal hvor man kan søke etter venner til ulike arrangement. Siden ser ut til å være driftet på en veldig enkel måte, og med annonseinntekter fra ulike kommersielle aktører.
 • Venneforum.no er et sted som i tillegg til å finne en partner, sier de kan hjelpe deg med å finne venner. Det er litt lite brukervennlig og nettstedet er veldig enkelt oppbygd. De ser ut til å henvende seg til en voksen målgruppe.
 • Venneportalen.no er en slags annonseportal hvor man kan sette inn annonser og søke etter venner med samme interesser. Man henvender seg til folk i alle aldre, og må være betalende bruker for å få tilgang til innhold og sette inn annonser.

Ingen av disse tre aktørene ser ut til å være i noen særlig presset konkurransesituasjon, men heller i en introduksjonsfase hva angår teori om produktets livssyklus. Produktene er enkle, aktørene har ikke posisjonert seg eller valgt en veldig tydelig målgruppe. Nettsidene er ikke spesielt attraktive og appellerer neppe til en stadig voksende målgruppe som er født inn i den digitale verden. De unge digitale innfødte er i større grad vant til å opptre i digitale flater, både når det gjelder å finne venner og kjærester, enn tidligere generasjoner.

Mange unge mennesker, særlig studenter, sliter med ensomhet. I følge en Sentio-undersøkelse utført for Universitas og norsk studentorganisasjon i 2013, oppga hele 26 % at de ofte eller svært ofte følte seg ensomme. I følge helsenorge.no føler mer enn hver femte nordmann generelt seg ensom, 70 000 har ingen nære eller fortrolige venner. Potensialet for et nettsted hvor vennskap kan knyttes, bør derfor være brukbart.

Reduksjon av transaksjonskostnader ved tjenesten

finnevenner.no skal bidra til å senke følgende transaksjonskostnader:

Søkekostnader

 • Finne venner for konkrete arrangement: Vi tilgjengeliggjør eventer og arrangement i ulike byer og tilrettelegger for at brukerne på finnevenner.no kan melde seg på disse og dra sammen i gjenger. Dette bidrar vi til å senke transaksjonskostnadene for søk etter noen å dra sammen med. Alternativt må man ringe eller sende meldinger til noen man kjenner, eller for eksempel legge ut en post på Facebook for å høre om noen skal dra. Har man ingen man kjenner i den byen hvor det konkrete arrangementet er, vil søkekostnadene alternativt være enda høyere.
 • Knytte langsiktige vennskapsbånd: finnevenner.no vil bidra til at de som ønsker å finne venner treffes på samme sted, samtidig som portalen vil hjelpe dem med å finne personer med samme profil. Alternativt må de dra ut på byen eller melde seg på ulike arrangement og håpe på at de kommer i kontakt med noen.

Informasjonskostnader

 • Finne venner for konkrete arrangement: Man kan tilgjengeliggjøre mye informasjon om ulike arrangement og eventer via eksterne agenter og leverandører, noe som vil senke informasjonskostnadene for de som ønsker å bruke tjenestene. Det er også ønskelig å få til en kundeomtalemodul hvor kundene kan snakke om selve siden (finnevenner.no) og om de ulike arrangementene.
 • Knytte langsiktige vennskapsbånd: Her blir uttalelser fra erfaringer kunder har hatt vesentlig for å kunne redusere informasjonskostnadene.

Forhandlingskostnader

 • Finnevenner.no kan bidra til å senke forhandlingskostnader i den betydning at man legger inn kriterier for hvilke typer av personer man ønsker å møte og / eller til hvilke arrangement. Da slipper man å misforstå noens hensikter, som ofte kan skje i den fysiske verden.

De øvrige transaksjonskostnadene blir mindre relevante i denne sammenhengen, men kan til en viss grad påvirkes og senkes ved å etablere en troverdig kundeomtalemodul på siden. I tillegg er det en grunnleggende tanke å kunne utnytte sosiale mekanismer ved at siden knyttes opp mot relevante sosiale medier.

Finnevenner.no og nettverkseffekter

Jo større nettverket av brukere på finnevenner.no er, desto større er sjansene for at brukerne skal finne noen å dra på konkrete arrangement sammen med, eller noen for mer langsiktige vennskap.

Deltakernes omtaler og anbefalinger av ulike konserter, arrangement og tilstelninger, vil også gi en økt verdi for de som bruker nettstedet. Jo flere deltakere, desto flere omtaler og anbefalinger, noe som skaper større troverdighet. De kan også opprette egne eventer som andre kan melde seg på, og dermed skape flere muligheter å velge mellom enn de som hentes inn via tredjeparter. Anbefalinger og omtaler av selve nettstedet og tjenesten i seg selv vil også gi andre bedre muligheter og trygghet til å bruke tjenesten. Blir tjenesten attraktiv nok, vil den kunne spres gjennom de sosiale mediene; jo flere brukere desto større effekt.

Increasing returns med finnevenner.no

I motsetning til bedrifter som håndterer fysiske varer eller tjenester, vil ikke bedrifter i den digitale verden være utsatt for kapasitetsbegrensninger, økte investerings – eller produksjonskostnader ved en utvidelse av virksomheten. Digitale virksomheter vil tvert i mot nyte av increasing returns, eller økende utbytte, når flere konsumerer eller bruker tjenestene deres.

I tilfellet til finnevenner.no, vil prinsippet være det samme. En økende andel av brukere vil ikke kreve økte produksjonskostnader eller behov for større lager. Vi må imidlertid kunne regne med at jo større aktiviteten på siden er, jo større krav vil det settes til innholdet. Så lenge vi har kunder fra hele landet på siden, må det i større grad gjøres lokale tilpasninger. Dette er imidlertid små kostnader i forholdt til økte produksjonskostnader i den fysiske verden, og vil ikke påvirke increasing returns i noen særlig grad.

Ressursberegning for iverksetting av finnevenner.no

I og med at det er en interaktiv side hvor kunder skal kunne kontakte hverandre og tredjepartsleverandører skal få innpass, krever det en del programmering og tilpasninger utover en ordinær nettside. Det må derfor beregnes en god del ressurser bare til denne delen. Utover dette bør man beregne flere oppstartskostnader:

Kapital

 • For å iverksette ideen trenger jeg kapital til blant annet;
  • Gjennomføring av en markedsundersøkelse for å hente inn relevant info om mine potensielle kunder, og spisse konseptet i større grad opp mot reelle kundebehov
  • Anskaffelse av domene og webhotell
  • Programmering av siden
  • Design av nettsiden og innkjøp av et CMS-system for publisering av innhold.
  • Markedsføring av nettsiden

Teknologi

 • Et CMS-system til publisering av innhold
 • Nettverk, PC

Personer og kompetanse

 • Kompetanse / tjenester jeg må kjøpe:
  • Markedsundersøkelse
  • Programmering av siden
  • Design av siden
 • Oppgaver jeg kan gjennomføre selv:
  • Gjøre avtaler med leverandører av innhold
  • Gjøre avtaler med annonsører som ønsker å markedsføre seg på siden
  • Markedsføre nettsiden gjennom relevante kanaler
  • Optimalisere siden for søk
  • Etablering av Google Analytics for å måle trafikk på siden
  • Drifting av siden, oppdatering av innhold
  • Håndtering av kunde – og leverandørhenvendelser
  • Evaluering, korrigering og videreutvikling av tjenestene

Hva er det absolutte minimum for å lansere ideen?

For å kunne lansere denne ideen bør jeg nødvendigvis kunne regne med de som skal designe og programmere siden for meg, med muligheter for interaksjon mellom kundene. I tillegg må jeg ha på plass nødvendige avtaler med tredjepartsleverandører slik at siden leverer nok attraktive tjenester til å brukes.

Jeg ønsker ikke å gå veldig hardt ut med markedsføringa i starten, da siden gjerne kan få leve en tid med en mindre brukerskare, hvor jeg har anledning til å gjøre korrigeringer uten at det affekterer en stor og potensiell kundegruppe.

Forretningsmodellen til finnevenner.no

Finnevenner.nos forretningsmodell har delvis vært nevnt tidligere i notatet. Grunnlaget for inntjening er basert på annonsesalg men også muligheter for provisjoner av billettsalg på sikt. Det er i tillegg en tredje mulighet jeg ønsker å unngå i første og annen omgang, og det er at kundene betaler for å være medlemmer. Jeg tror at sistnevnte vil skape barrierer som vil føre til mindre interesse og kundeaktivitet på siden. Det som kan være mer aktuelt på sikt er å lage abonnementsordninger hvor man inkluderer flere tjenester enn bare å få tilgang til selve siden, basert på ønsker. Det kan være musikklister, strikkeoppskrifter, matoppskrifter, osv.

        Annonseinntekter:

Nøkkelen blir å finne annonsører som tilbyr produkter og tjenester som er relevante for hovedmålgruppa på nettsida. Det vil også være aktuelt med relevant betalt innholdsplassering, for eksempel om en musikkfestival, nyåpning av en restaurant, sportsarrangement, osv.

         Provisjon av salg:

I den grad nettsida blir en attraktiv og mye besøkt kanal, kan den bli aktuell som en kanal hvor man kjøper billetter – eller blir videresendt til sider med billettsalg til ulike arrangement. I så tilfelle kan man inngå avtaler med de leverandørene som enten tilbyr salg direkte på sida, eller får lenke fra sida inn til sin egen, om provisjon basert på leads, CTR eller refferals.

        Abonnementsordning:

Skal man få en abonnementsordning som fungerer, må det gi en merverdi for kunden, utover det å bare være medlem på siden. Vi må i så fall kunne tilby dem tjenester de setter pris på å få levert og som bygger opp under den bærende ideen av nettsiden, nemlig å fasilitere at mennesker møtes, enten for konkrete tilstelninger eller for mere langvarige vennskap.

Suksessfaktorer for finnevenner.no

De faktorene jeg tenker er avgjørende for å oppnå suksess med denne tjenesten, bygger oppunder en overordnet kritisk faktor, som er å ha et relevant produkt, tilpasset kundenes behov:

 • Avtaler med aktører eller agenter som kan gi tilgang på eventoversikter
 • Gode opinionsledere som kan anbefale eller snakke om tjenesten
 • Attraktive og brukervennlige nettsider, tilpasset alle devicer
 • Attraktive og relevante annonsører
 • Samarbeidspartnere: salg av konsert – og kinobilletter, osv.

Som tidligere nevnt, vil en overordnet kritisk faktor være å tilby en tjeneste som er styrt etter kundebehov. Det vil derfor være naturlig å ha et kontinuerlig blikk på hva som opptar målgruppa til en hver tid, følge med på besøksstatistikkene og justere tilbudet etter dette.

 

Kilder

Krokan, Arne, Den digitale økonomien (2010)
Fried, Jason og David Heinemeier Hansson, Rework: Change the Way You Work Forever (2010)www.stammen.no
https://sveainnsikt.no/tema/artikkel/innovasjon-rekkefolge/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *