Vurdering av nettsiden sit.no/mat

Som en del av faget digital markedsføring, har jeg foretatt en vurdering av et nettsted.

Nettstedet jeg har vurdert er sit.no/mat, som hører til domenet sit.no. Sits visjon er å utvikle attraktive velferdstilbud, varer og tjenester som studentene har behov for.

Sit.no/mat har som formål og dekke informasjonsbehovet knyttet til mattilbudet ved de ulike serveringsstedene i Sit.

Sit driver per i dag 16 forskjellige spisesteder, i tillegg til kaffebarer og storkiosker på campus i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Kriteriene jeg har basert meg på for å evaluere nettsiden er hentet fra ehandel.com. Da dette ikke er en netthandelsside men en ren informasjonsside, vil noen av kriteriene være mindre relevante. Jeg har derfor gjort noen tilpasninger:

1. Førsteinntrykk:

Førsteinntrykket er viktig for å kunne fenge den potensielle kundens interesse og få ham eller henne til å oppsøke ett Sits spisesteder.

Inngangen til sit.no/mat er enten via hovedsiden sit.no eller direkte til sit.no/mat. For førstegangsbesøkende og muligens også mer rutinerte kunder, er det mest naturlig å gå inn via hovedsiden. Dette er rimelig enkelt og intuitivt.

Når man kommer inn på sit.no/mat, får man følgende valg:

 • Se dagens meny
 • Se åpningstider
 • Kafetilbud
 • Nyhetssaker
 • Hva synes du om sit
 • Oversikt over spisestedene
 • Kontakt oss

1.a. Har jeg kommet til rett sted?

 • Det første jeg blir oppmerksom på er at det ikke finnes noen bilder av mat på siden.
 • Det andre er knyttet til kafetilbudene: her får man blant annet opp catering som et tilbud, og da blir jeg fort litt usikker på hvem siden egentlig henvender seg til. Er det meg som student eller er det til bedrifter og ansatte?
 • Muligheten til å se dagens meny gjør meg likevel trygg på at jeg er på riktig sted og kan sjekke hva som serveres på de ulike spisestedene. Denne informasjonen oppfattes som den mest relevante for meg.

1.b. Hva kan jeg gjøre på siden?

 • Jeg ser med en gang at jeg kan sjekke dagens meny, samt åpningstidene på de ulike spisestedene.
 • Det er også rimelig intuitivt å skjønne hva som ligger i «oversikt over spisestedene» og «tilbakemelding til Sit».
 • Det er heller ikke vanskelig å forstå hva nyhetssaken er, men det kan hende det krever et klikk for å skjønne at dette er informasjon om hva som skjer i Sits kafeer og kantiner.
 • Det som gjør meg litt forvirret er hva som ligger i oversikten Kafetilbud. Er det produkter som har nedsatt pris, er det en oversikt over tilbudet Sit har totalt sett til sine studenter, (sett fra kafeperspektivet) eller handler det mer om hva Sit Kafe kan tilby sine kunder overordnet? I og med at cateringtilbudet ser ut til å ligge under denne fanen, får jeg ikke noen av delene til å stemme, og det gjør meg bittelitt i tvil om hvem siden er myntet på.

Totalt sett får jeg likevel et greit inntrykk av nettsiden og det som serveres på de forskjellige campus. På en annen side tenker jeg at man kunne gjort mere for å tydeliggjøre hva Sit Kafe tilbyr og hvilke verdier de står for.

Forslag til forbedringer:

Tydeliggjøre tilbudet og forenkle innhenting av informasjon man ofte bruker og ønsker å sjekke:

 • Flere bilder på siden: matretter og spisesteder
 • Dagens meny bør henge sammen med åpningstidene; I stedet for å separere åpningstider og spisesteder, kan man ha en søkefunksjon for et sted hvor man får åpningstider, menyer, bilde fra spisestedet og litt av det vanlige utvalget som serveres der.
 • Det bør være mulig å velge et favorittspisested som kommer opp som default når man åpner siden.
 • Tilbudsoversikt: Faste tilbud som spisestedene og utsalgene har. Her kan også kampanjer legges inn.

Tydeliggjøre hva Sit Kafe står for og hva de tilbyr studentene utover de konkrete produktene som er listet i dag:

 • Verdier og filosofi inn på siden; hva får studentene fra Sit når det kommer til mat og ernæring, hva er det Sit er opptatt av, hva står de for.
  • Omsorg for studentene
 • Si noe om hvordan de lager maten, hvor de tar råvarene fra og hva de er opptatt av i begge tilfellene.
  • Omsorg for klima, lokalmiljø og studentene

Øvrige endringer:

 • Cateringtilbudet bør stå som en egen fane på sit.no, eller som en egen lenke på sit.no/kafe.
 • Oversikt over spisesteder kan tas bort fra hovedsiden og kun vises i den faste sidespalten.

Forslag implementert på nettsiden:

2. Søkefunksjon

Når det gjelder søkefunksjonen på siden, er det noe rom for forbedring. Det kan virke som at man ikke kan søke på ord som ligger under menyer eller åpningstider, som for eksempel konkrete matretter eller åpningstider i en spesifikk kantine. Det er heller ikke veldig enkelt å finne mer generell informasjon som oversikt over spisesteder, eller om man søker etter dagens meny.

 

 

 

 

Søk etter konkrete matretter er vanskelig.

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstider kantine Dragvoll svarer heller ikke på det jeg er ute etter.


Heller ikke mer generelle søk som meny og spisesteder gir meg noe særlig relevant informasjon.

Forslag til forbedringer

Det ville vært en stor fordel for brukerne om de kunne søkt etter spesifikke matretter eller spisesteder og fått relevante treff på siden. For Sit sin del vil det også ha en positiv effekt, ikke bare på besøk og salg, men også på hvor fornøyde de er med våre tjenester. Dess mere de må lete etter informasjon, ikke finner informasjon eller finner feil informasjon, jo større blir brukernes irritasjon. Oppfatningen av Sit som en profesjonell aktør vil dermed påvirkes negativt.

3. Brukervennlighet

Brukervennligheten er tett knyttet opp mot hvor mye relevant informasjon som ligger på siden, og hvor enkelt det er å finne fram til den. Som jeg allerede har nevnt, mener jeg at det foreligger et forbedringspotensial mht både innhold og søk for Sit sin del.

Jeg har pekt på hva jeg ville endret på i form av innhold tidligere, og tenker at plasseringen av det som er mest etterspurt, sannsynligvis hva som er dagens meny, bør ligge mest synlig.

Brukervennligheten på mobil virker bedre enn på PC. Der får man menyrullegardinen først, og det som kanskje er mindre viktig for returning customers, info om hva de får hos oss (næringsrik mat, osv), sist. Samtidig får man en type informasjon om gangen, noe som virker mindre rotete.

4. Synlighet

Jeg har testet den organiske synligheten til sit.no/kafe på Google. Siden er godt synlig på spesifikke søk som mat på campus Trondheim og spise på campus i Trondheim. Sit benytter seg også av Google for business og får dermed økt synlighet som følge av dette. Ved med generelle spørringer, kommer Sit litt kortere til på rankingen.

Søker man etter «Sit» spesifikt, kommer siden på førsteplass.

Søker man etter «spise på Gløshaugen», havner siden også på førsteplass, det samme gjelder om man spør etter «mat på campus Trondheim».

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder mer generelle søk etter mat i Trondheim, har Sit en litt mindre synlig plassering.

Ved søk på «mattilbud i Trondheim», havner siden på 8. plass, mens søker man på «spisesteder studenter Trondheim», må man helt ned på 24. plass for å se sit.no/mat – og da er det tilbudet i Ålesund som dukker opp.

Forslag til forbedringer

Sit har åpenbart en mulighet for forbedring av synlighet på Google, avhengig av hvordan man definerer markedet. Så lenge campus til en viss grad er separert fra private restauranter, dagligvarekjeder og kiosker, er ikke behovet for synlighet i Google det samme som om de var konkurranseutsatt i større grad. Slik situasjonen er per i dag, befinner størsteparten av målgruppa seg allerede der hvor Sit er etablert og konkurransen er liten eller lik null. Idet campus blir mer sentralisert, og konkurransesituasjonen tilspisser seg, vil behovet for synlighet øke. I dette tilfellet bør Sit muligens fokusere mer på det som er studentspesifikt og som skiller dem ut fra andre; mat som hjelper til med å holde konsentrasjonen oppe, mat som er både sunn og kjapp, rimelig mye for rimelig lite, osv. Samtidig bør de overveie å bruke ressurser på annonsering gjennom AdWords, særlig for å tiltrekke seg nye studenter i byen.

5. Hastighet

Hastigheten på siden oppleves som god, i følge en undersøkelse som ble gjort om nettsiden i 2016. Sit har ikke mye av tungt innhold som sinker siden i å laste. 93 % av brukerne er enige eller svært enige i at sidene vises så raskt at de ikke blir utålmodige.

Siden får litt dårligere skåre om man tester den i et av Gooles verktøy, Google PageSpeed Insights, PageSpeedInsights.

69 av 100 i test på PC, og litt lavere, 59 av 100 på mobil. Jeg vil uansett si at den opplevde brukeropplevelsen er den viktigste i dette tilfellet, og for meg oppleves ikke siden treg i det hele tatt, til tross for enkelte anbefalinger om utbedring fra Googles side.

6. Beslutningsprosess

I og med at det ikke skal gjennomføres noe kjøp på nettsidene, blir det ikke helt relevant å snakke om kjøpsprosessen, som er ett av kriteriene som ehandel.no bruker. Derimot ønsker jeg å si litt om beslutningsprosessen som brukerne går gjennom når de besøker siden. Det som vil påvirke beslutningsprosessen i en positiv retning er også tett knyttet til presentasjon av innhold og mulighet for søk;

 • Presentasjon av produkter; gode bilder av produkter og serveringssteder
 • Synlig plassering av det innholdet som kundene er mest ute etter å finne (for eksempel menyer, åpningstider og spisesteder)
 • Mulighet for å finne produkter, spisesteder, åpningstider, osv på en enkel måte gjennom en søkefunksjon.
 • Hvor profesjonell Sit oppleves totalt sett.

Hvis man samtidig kan gjøre tiltak som å pushe frem menyen som serveres avhengig av hvilken tid på dagen man er inne på siden, og hvilket spisested man har oppgitt som favorittsted, har man langt på vei gjort det enklere for kunden å ta en beslutning.

Gjentakende informasjon og menyer, forenkler også beslutningsprosessen. Hvis en matrett man har prøvd og som står til forventningene kommer igjen på menyen, er sannsynligheten for repetisjon stor.

7. Kundekommunikasjon

Å være i kontakt med kundene og etablere en dialog med dem, er et sentralt punkt for enhver bedrift. Gjennom dialog har man mulighet til å avdekke hva som er kundenes behov til enhver tid, og tilpasse sine produkter og tjenester. Gjennom dialog og informasjon har man også muligheten til å gjøre sine produkter og tjenester best mulig kjent.

En bedrifts nettside er en statisk informasjonskanal hvor kundene selv oppsøker innholdet. Nettsiden bør derfor alltid være oppdatert med aktuelt og relevant innhold. Man har imidlertid lite interaksjon med kundene gjennom nettsiden, samtidig som den må gjøres kjent via andre kanaler som søkemotorer, nyhetsbrev på e-post eller sosiale medier.

Sosiale medier er en unik arena for dialog og målretting av kommunikasjon. Sit har en Facebookside med 13 000 følgere som de snakker med flere ganger i uka, og for Sit Kafes del er de representert omtrent en gang i uka. Dette er viktig kanal for å kommunisere Sit Kafes tilbud, og potensialet for å utnytte kanalen enda mer er helt klart tilstede.

Her kan Sit Kafe fortelle sin historie i enda større grad enn de er i stand til på sit.no/kafe. Samtidig har de mulighet for å engasjere studentene og få deres tilbakemeldinger. Sit er opptatt av at Facebooksiden ikke skal oppfattes som en kommersiell kanal, og synliggjør derfor produkter på en måte som gjør at de ikke oppfattes som på salg.

I tillegg til Facebooksiden, har Sit også en Instagram – og en Twitterkonto hvor de kommuniserer med studentene gjennom, og et nyhetsbrev de sender på e-post en gang per måned.

 

Nyhetsbrevet inneholder informasjon om de fleste enhetene i Sit, herunder Kafe. Også her prøver man å unngå det kommersielle fokuset.

Alt i alt gjør Sit en god jobb med å bruke de kanalene som er relevante og tilgjengelige, og har i stor grad klart å bruke kanalene på tvers av hverandre for å øke kjennskapen til det totale tilbudet. Etter hvert som tillitsforholdet mellom Sit og studentene på Facebook øker, vil de også kunne utnytte de sosiale mekanismene som oppstår når studentene er fornøyde med tilbudet og hva Sit står for, og ønsker å dele dette med andre.

Forslag til forbedringer

Sit Kafe har et potensiale til å utnytte de sosiale kanalene enda bedre.

 • Facebook: Her har de anledning for å fortelle historien om hvem de er; vise hvordan de jobber, hvem de er, hvilke produkter de bruker, hva de er opptatt av, osv., gjennom bilder, tekst og videoer.
 • Instagram: Dette er også en god kanal for å legge ut små hverdagshistorier, enten gjennom bilder, videoer eller på my story.
 • Twitter: kanalen har et mer informativt og politisk preg enn de andre. Her bør informasjon om nyåpninger av spisesteder, satsninger på lokale råvarer, osv, kommuniseres.

Oppsummering – prioriteringer

Til sist vil jeg gjøre en enkel vurdering av hvilke tiltak jeg ville (C) prioritert med tanke på hvor (A) vanskelige de er å gjennomføre og (B) hvor stor effekt jeg tror de vil ha på kjennskap og bruk av tilbudet til Sit Kafe.

A: vurderes fra 1 – 5, der 1 er vanskeligst å gjennomføre og 5 er enklest å gjennomføre

B: vurderes fra 1 – 5, der 1 har minst effekt og 5 har størst effekt

C: Nummereres i henhold til antall kriterier som er vurdert, der 1 er viktigst å prioritere, og 6 er minst viktig å prioritere

Forslag til forbedringer

A

B

C

Tydeliggjøre tilbudet og forenkle innhenting av informasjon man ofte bruker og ønsker å sjekke (se også underpunkter i avsnitt)

3

4

2

Tydeliggjøre hva Sit Kafe står for og hva de tilbyr studentene utover de konkrete produktene (se også underpunkter i avsnitt)

5

3

3

Forbedringer av søkefunksjon

2

4

4

Forbedringer av synlighet

4

3

5

Forbedringer av hastighet på siden

3

1

6

Forbedringer av kundekommunikasjon

2

4 1

Tiltakene som ikke er nevnt, henger tett sammen med andre tiltak og vurderes derfor ikke alene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *