Tag Archives: vurdering

Vurdering av nettsiden sit.no/mat

Som en del av faget digital markedsføring, har jeg foretatt en vurdering av et nettsted. Nettstedet jeg har vurdert er sit.no/mat, som hører til domenet sit.no. Sits visjon er å utvikle attraktive velferdstilbud, varer og tjenester som studentene har behov for. Sit.no/mat har som formål og dekke informasjonsbehovet knyttet til mattilbudet ved de ulike serveringsstedene i Sit. Sit driver per… Read more »